Energetske izkaznice

Na podlagi spremenjene zakonodaje tako grozi lastnikom stavb ali posameznih delov stavb globa v višini 300 EUR, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenPonudba nepremičnin